22,4 °C

Rècords del Temps

Registres de temperatura
2021 Tot el temps
Temperatura Max 37,3 °C 37,3 °C
Temperatura Min -7,3 °C -7,3 °C
Temperatura aparent Max 37,9 °C 37,9 °C
Temperatura aparent Min -12,1 °C -16,0 °C
Índex de calor Max 36,4 °C 36,4 °C
Temperatura de vent Min -12,0 °C -12,0 °C
Rang de temperatura diari Max 17,8 °C
(Min: 0,2 °C - Max: 18 °C )

(Min: 0,2 °C - Max: 18 °C )
17,8 °C
Rang de temperatura diari Min 2 °C
(Min: 7,1 °C - Max: 9,1 °C )

(Min: 7,1 °C - Max: 9,1 °C )
2 °C
Records del vent
2021 Tot el temps
Ratxa de vent Max 74 km/h 74 km/h
Ratxa de vent Max 230,1 km 235,0 km
Records de pluja
2021 Tot el temps
Precipitacions diàries Max 49.80 mm 49.80 mm
Taxa de pluja diària Max 1440,0 mm/hr 1440,0 mm/hr
Mes amb precipitacions totals Max 116,84 mm de juny de juny, 2021 116,84 mm
Precipitacions totals per a 2021 569,8 mm 2021 569,72 mm
Dies consecutius amb pluja 7 dies final 7 dies
Dies consecutius sense pluja 24 dies final 24 dies
Registres d’humitat
2021 Tot el temps
Humitat Max 98% 98%
Humitat Min 11% 3%
Punt de rosada Max 20,2 °C 20,2 °C
Punt de rosada Min -20,6 °C -31,4 °C
Registres de baròmetres
2021 Tot el temps
Baròmetre Max 1036,4 hPa 1036,4 hPa
Baròmetre Min 994,5 hPa 989,3 hPa