19,0 °C

Rècords del Temps

Registres de temperatura
2024 Tot el temps
Temperatura Max 34,0 °C 37,6 °C
Temperatura Min -5,2 °C -7,3 °C
Temperatura aparent Max 35,0 °C 38,4 °C
Temperatura aparent Min -15,0 °C -19,4 °C
Índex de calor Max 33,4 °C 38,1 °C
Temperatura de vent Min -9,4 °C -13,1 °C
Rang de temperatura diari Max 17,5 °C
(Min: 1,8 °C - Max: 19,3 °C )
22,4 °C
(Min: -0,2 °C - Max: 22,2 °C )
Rang de temperatura diari Min 2,4 °C
(Min: 6,7 °C - Max: 9,1 °C )
2 °C
(Min: 7,1 °C - Max: 9,1 °C )
Records del vent
2024 Tot el temps
Ratxa de vent Max 84 km/h 100 km/h
Ratxa de vent Max 283,5 km 326,0 km
Records de pluja
2024 Tot el temps
Precipitacions diàries Max 48,4 mm 61 mm
Taxa de pluja diària Max 13107,0 mm/hr 13107,0 mm/hr
Mes amb precipitacions totals Max 117,2 mm de març 301,8 mm d’agost, 2022
Precipitacions totals per a 442,8 mm 2024 727 mm 2022
Dies consecutius amb pluja 8 dies final 8 dies
Dies consecutius sense pluja 20 dies final 32 dies
Registres d’humitat
2024 Tot el temps
Humitat Max 98% 98%
Humitat Min 9% 3%
Punt de rosada Max 20,7 °C 22,7 °C
Punt de rosada Min -15,6 °C -31,4 °C
Registres de baròmetres
2024 Tot el temps
Baròmetre Max 1037,4 hPa 1038,8 hPa
Baròmetre Min 981,7 hPa 981,7 hPa