13,4 °C

Rècords del Temps

Registres de temperatura
2023 Tot el temps
Temperatura Max 22,5 °C 37,3 °C
Temperatura Min -6,3 °C -7,3 °C
Temperatura aparent Max 21,4 °C 37,9 °C
Temperatura aparent Min -19,4 °C -19,4 °C
Índex de calor Max 21,9 °C 36,4 °C
Temperatura de vent Min -13,1 °C -13,1 °C
Rang de temperatura diari Max 17,6 °C
(Min: 2,2 °C - Max: 19,8 °C )

(Min: -0,2 °C - Max: 22,2 °C )
22,4 °C
Rang de temperatura diari Min 3 °C
(Min: 5,6 °C - Max: 8,6 °C )

(Min: 7,1 °C - Max: 9,1 °C )
2 °C
Records del vent
2023 Tot el temps
Ratxa de vent Max 77 km/h 100 km/h
Ratxa de vent Max 235,8 km 272,8 km
Records de pluja
2023 Tot el temps
Precipitacions diàries Max 15.60 mm 61.00 mm
Taxa de pluja diària Max 54,8 mm/hr 13107,0 mm/hr
Mes amb precipitacions totals Max 39,37 mm de febrer d’agost, 2022 301,75 mm
Precipitacions totals per a 2023 63,2 mm 2022 726,95 mm
Dies consecutius amb pluja 5 dies final 7 dies
Dies consecutius sense pluja 15 dies final 32 dies
Registres d’humitat
2023 Tot el temps
Humitat Max 97% 98%
Humitat Min 12% 3%
Punt de rosada Max 10,9 °C 22,0 °C
Punt de rosada Min -18,9 °C -31,4 °C
Registres de baròmetres
2023 Tot el temps
Baròmetre Max 1038,8 hPa 1038,8 hPa
Baròmetre Min 989,7 hPa 989,3 hPa