7,9 °C

Rècords del Temps

Registres de temperatura
2022 Tot el temps
Temperatura Max 20,7 °C 37,3 °C
Temperatura Min -4,3 °C -7,3 °C
Temperatura aparent Max 18,7 °C 37,9 °C
Temperatura aparent Min -11,3 °C -16,0 °C
Índex de calor Max 19,6 °C 36,4 °C
Temperatura de vent Min -8,4 °C -12,0 °C
Rang de temperatura diari Max 16,1 °C
(Min: -4,3 °C - Max: 11,8 °C )

(Min: -1,2 °C - Max: 16,9 °C )
18,1 °C
Rang de temperatura diari Min 4,9 °C
(Min: 2,3 °C - Max: 7,2 °C )

(Min: 7,1 °C - Max: 9,1 °C )
2 °C
Records del vent
2022 Tot el temps
Ratxa de vent Max 66 km/h 74 km/h
Ratxa de vent Max 252,7 km 252,7 km
Records de pluja
2022 Tot el temps
Precipitacions diàries Max 3.20 mm 49.80 mm
Taxa de pluja diària Max 1,0 mm/hr 1440,0 mm/hr
Mes amb precipitacions totals Max 3,3 mm de gener de juny, 2021 116,84 mm
Precipitacions totals per a 2022 3,2 mm 2021 680,47 mm
Dies consecutius amb pluja 1 dies final 7 dies
Dies consecutius sense pluja 9 dies final 30 dies
Registres d’humitat
2022 Tot el temps
Humitat Max 96% 98%
Humitat Min 8% 3%
Punt de rosada Max 6,8 °C 20,2 °C
Punt de rosada Min -22,2 °C -31,4 °C
Registres de baròmetres
2022 Tot el temps
Baròmetre Max 1036,1 hPa 1036,4 hPa
Baròmetre Min 1002,9 hPa 989,3 hPa