15,9 °C

Rècords del Temps

Registres de temperatura
2022 Tot el temps
Temperatura Max 29,2 °C 37,3 °C
Temperatura Min -4,7 °C -7,3 °C
Temperatura aparent Max 28,9 °C 37,9 °C
Temperatura aparent Min -15,4 °C -16,0 °C
Índex de calor Max 28,1 °C 36,4 °C
Temperatura de vent Min -9,5 °C -12,0 °C
Rang de temperatura diari Max 22,4 °C
(Min: -0,2 °C - Max: 22,2 °C )

(Min: -0,2 °C - Max: 22,2 °C )
22,4 °C
Rang de temperatura diari Min 1,6 °C
(Min: 14,3 °C - Max: 15,9 °C )

(Min: 14,3 °C - Max: 15,9 °C )
1,6 °C
Records del vent
2022 Tot el temps
Ratxa de vent Max 100 km/h 100 km/h
Ratxa de vent Max 272,8 km 272,8 km
Records de pluja
2022 Tot el temps
Precipitacions diàries Max 25.80 mm 49.80 mm
Taxa de pluja diària Max 26,2 mm/hr 1440,0 mm/hr
Mes amb precipitacions totals Max 89,66 mm de març de juny, 2021 116,84 mm
Precipitacions totals per a 2022 160,8 mm 2021 680,47 mm
Dies consecutius amb pluja 6 dies final 7 dies
Dies consecutius sense pluja 32 dies final 32 dies
Registres d’humitat
2022 Tot el temps
Humitat Max 98% 98%
Humitat Min 4% 3%
Punt de rosada Max 16,3 °C 20,2 °C
Punt de rosada Min -24,5 °C -31,4 °C
Registres de baròmetres
2022 Tot el temps
Baròmetre Max 1036,1 hPa 1036,4 hPa
Baròmetre Min 993,4 hPa 989,3 hPa