4,2 °C

Rècords del Temps

Registres de temperatura
2023 Tot el temps
Temperatura Max 17,3 °C 37,3 °C
Temperatura Min -6,3 °C -7,3 °C
Temperatura aparent Max 14,9 °C 37,9 °C
Temperatura aparent Min -15,2 °C -16,0 °C
Índex de calor Max 15,9 °C 36,4 °C
Temperatura de vent Min -12,5 °C -12,5 °C
Rang de temperatura diari Max 13,2 °C
(Min: -0,4 °C - Max: 12,8 °C )

(Min: -0,2 °C - Max: 22,2 °C )
22,4 °C
Rang de temperatura diari Min 6,4 °C
(Min: -3,3 °C - Max: 3,1 °C )

(Min: 7,1 °C - Max: 9,1 °C )
2 °C
Records del vent
2023 Tot el temps
Ratxa de vent Max 68 km/h 100 km/h
Ratxa de vent Max 235,8 km 272,8 km
Records de pluja
2023 Tot el temps
Precipitacions diàries Max 3.60 mm 61.00 mm
Taxa de pluja diària Max 4,2 mm/hr 13107,0 mm/hr
Mes amb precipitacions totals Max 6,86 mm de gener d’agost, 2022 301,75 mm
Precipitacions totals per a 2023 6,8 mm 2022 726,95 mm
Dies consecutius amb pluja 2 dies final 7 dies
Dies consecutius sense pluja 15 dies final 32 dies
Registres d’humitat
2023 Tot el temps
Humitat Max 97% 98%
Humitat Min 21% 3%
Punt de rosada Max 7,3 °C 22,0 °C
Punt de rosada Min -18,9 °C -31,4 °C
Registres de baròmetres
2023 Tot el temps
Baròmetre Max 1033,9 hPa 1036,4 hPa
Baròmetre Min 989,7 hPa 989,3 hPa