11,2 °C

Rècords del Temps

Registres de temperatura
2023 Tot el temps
Temperatura Max 25,2 °C 37,3 °C
Temperatura Min -6,3 °C -7,3 °C
Temperatura aparent Max 24,8 °C 37,9 °C
Temperatura aparent Min -19,4 °C -19,4 °C
Índex de calor Max 24,9 °C 36,4 °C
Temperatura de vent Min -13,1 °C -13,1 °C
Rang de temperatura diari Max 18,1 °C
(Min: -1,7 °C - Max: 16,4 °C )
22,4 °C
(Min: -0,2 °C - Max: 22,2 °C )
Rang de temperatura diari Min 3 °C
(Min: 5,6 °C - Max: 8,6 °C )
2 °C
(Min: 7,1 °C - Max: 9,1 °C )
Records del vent
2023 Tot el temps
Ratxa de vent Max 80 km/h 100 km/h
Ratxa de vent Max 242,2 km 272,8 km
Records de pluja
2023 Tot el temps
Precipitacions diàries Max 23,4 mm 61 mm
Taxa de pluja diària Max 225,8 mm/hr 13107,0 mm/hr
Mes amb precipitacions totals Max 109,6 mm de maig 301,8 mm d’agost, 2022
Precipitacions totals per a 263,2 mm 2023 727 mm 2022
Dies consecutius amb pluja 8 dies final 8 dies
Dies consecutius sense pluja 15 dies final 32 dies
Registres d’humitat
2023 Tot el temps
Humitat Max 97% 98%
Humitat Min 8% 3%
Punt de rosada Max 15,7 °C 22,0 °C
Punt de rosada Min -20,5 °C -31,4 °C
Registres de baròmetres
2023 Tot el temps
Baròmetre Max 1038,8 hPa 1038,8 hPa
Baròmetre Min 989,7 hPa 989,3 hPa